1 Ahbabtou 33 Madahtu
2 Ahonzu bilahi Minn maylii 34 Madal Khabiru
3 Ajaabanii Khayrou Baaqinn 35 Madhu Nabiyil Muntaqa
4 Ajabani Rabbu Sama 36 Mafatihul Jinan
5 Ala innani Arju 37 Maramiya
6 Ala Innani Usni 38 Matlabul Fawzayni
7 Alal Muntaqa 39 Mawahibu
8 Alal Muntaqa Khayril Baraya 40 Midadi
9 Alal Mustafa minni 41 Mimiya
10 Alaman 42 Muqadimat
11 Alhamdu lilahi Mujibi 43 Qad Taba
12 Allahu Baqin 44 Rabbi Inni Lima Anzalta
13 Anta Rabbi 45 Raditu
14 Asiru 46 Rafahna
15 Bi Lazi Zabba 47 Raiyya
16 Bouchra Lanaa 48 Rumna Shakura
17 Hamatt Souleymaa 49 Salatu Rahimin
18 Ila Ghayrina 50 Salatun Lazi
19 Ila Nabiyyin Rasulin 51 Shakawtu
20 Ilal Mustafa 52 Sindidi
21 Ilal Mustafa Wajahtu 53 Tuhfatu Mutadarihin
22 Ilayka Ya Khayral Bariyati 54 Wajahtu
23 In Qada 55 Wajahtu Wajhiya za
24 Innani uztu 56 Walaqad Karamna
25 Jawartu 57 Waqani Hafizun
26 Jazbu 58 Wuduhu
27 Kawin Liya 59 Ya Khayra Dayfin
28 Li Mahin Bashirin 60 Ya Kitabal Karimi
29 Li Rabbin Ghafurin 61 Ya Mukrima Dayfi
30 Li Rabbin Karimin 62 Yaqini
31 Lissanu Shukri 63 Yasurru
32 Liyan qada mimman    

                               Majmahou Noreyni UCAD

1 Ilallahi Wal Moukhtar 9 Buchra Thiant 2008 Kurel1
2 Yakhini Kitaboulahi 10 Inani Houztou Thiant 2007
3 Yaa Zal Boucharati 11 Thiant 2008 Kurel spé
4 Walbaladou Ziar 2006 12 Thiant 2008 Kurel spé.
5 Mouhahibou Serigne Mayib 13 Madal Khabirou Thiant
6 Mafaatihul Djinaan 14 Moukhadamat Thiant
7 Midadi 2006 15 Tayya Thiant 2007 Kurel1
8 Ayassa Thiant 2007 16 Khalou Liyarkann